2007-2018

2018

 1. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli pracy sekretariatu Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie - Biuro Dowodów Rzeczowych. (32 KB)
 2. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie biurowości w sekretariacie IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Myszkowie. (32 KB)
 3. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Sekretariatu I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Częstochowie. (35 KB)
 4. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie biurowości w sekretariacie Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego w Zawierciu. (45 KB)
 5. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Sekretariatu III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Częstochowie. (35 KB)
 6. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie biurowości w sekretariacie V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublińcu. (35 KB)
 7. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Myszkowie w zakresie postępowania z dowodami rzeczowymi. (34 KB)
 8. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Zawierciu. (32 KB)
 9. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie biurowości w sekretariacie V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu. (32 KB)
 10. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie. (33 KB)

2017

 1. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Częstochowie. (36 KB)
 2. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w II Wydziale Cywilnym Nieprocesowym Sądu Rejonowego w Częstochowie. (24 KB)
 3. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Sekretariatu I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Częstochowie. (24 KB)
 4. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Sekretariatu II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Częstochowie z siedzibą w Zawierciu. (24 KB)
 5. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli pracy sekretariatu – Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Lublińcu – Biuro Dowodów Rzeczowych. (24 KB)
 6. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Sekretariatu VI Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądu Rejonowego w Myszkowie. (24 KB)
 7. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie biurowości w sekretariatu VII Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądu Rejonowego w Zawierciu. (24 KB)
 8. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Sekretariatu IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zawierciu. (24 KB)
 9. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Sekretariatu IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Częstochowie. (24 KB)
 10. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Sekretariatu V Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Częstochowie. (24 KB)

2016

 1. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w XIV Wydziale Karnym Wykonawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie. (36KB)
 2. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w XIV Wydziale Karnym Wykonawczym - Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądu Rejonowego w Częstochowie. (36KB)
 3. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Częstochowie. (36KB)
 4. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w sekretariacie Zespołu Kuratorów dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Myszkowie. (36 KB)
 5. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w sekretariacie XVII Wydziału Gospodarczego Krajowego rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie. (28KB)
 6. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w sekretariacie XV Wydziału Cywilnego Wykonawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie. (24KB)
 7. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie terminowości wykonywania zarządzeń i czynności w sprawach ponad 12 miesięcznych i w sprawach zawieszonych i terminowości wykonywania opinii przez biegłych w III, XI, XVI Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Częstochowie. (24 KB)

2015

 1. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublińcu. (36 KB)
 2. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w VI Wydziale Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Częstochowie. (36KB)
 3. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. (36KB)
 4. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Myszkowie. (36KB)

2014

 1. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i karnych Sądu Rejonowego w Lublińcu.
 2. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy sekretariatu IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Myszkowie.
 3. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie biurowości w sekretariacie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zawierciu.
 4. Informacja publiczna o przeprowadzonej kotroli w zakresie biurowości w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i karnych Sądu Rejonowego w Zawierciu.
 5. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu.
 6. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli w zakresie pracy biurowości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Myszkowie.
 7. Informacja publiczna o przeprowadzonej kontroli Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Zawierciu w zakresie  postępowania z dowodami rzeczowymi – przyczyny nielikwidowania dowodów rzeczowych, prowadzenia księgi dowodów rzeczowych, prawidłowości sporządzania dokumentacji i protokołów zniszczenia.

Plan wizytacji i kontroli w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na 2011 rok

Sprawy cywilne

Sprawy karne

Sprawy rodzinne

Komornicy sądowi

Biurowość sądowa

Kuratorzy

Plan wizytacji i kontroli w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

Rejestr zmian dla: 2007-2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-10-02
Publikacja w dniu:
2018-10-02
Opis zmiany:
Dodano Informacje o przeprowadzeniu kontroli.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
Zmiana ogłoszenia (dodanie pkt 9 rok 2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
Dodano nowy plik
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie pkt 6 i 7 2018 r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
Zmiena treści ogłoszenia (dodanie pkt 5 2018 r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
Zmiena treści ogłoszenia (dodanie pkt 4 2018 r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-14
Opis zmiany:
Zmiena treści ogłoszenia (dodanie pkt 3 2018 r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
Zmiena treści ogłoszenia (dodanie pkt 2 2018 r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie poz. 1 rok 2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-12-11
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
Zmian treści ogłoszenia (dodanie pkt 10, rok 2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-12-04
Publikacja w dniu:
2017-12-04
Opis zmiany:
Zmian treści ogłoszenia (dodanie pkt 9, rok 2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie pkt 8 rok 2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
2017-10-30
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie pkt 7 rok 2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
Dodanie pkt 6 rok 2017
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-30
Publikacja w dniu:
2017-08-31
Opis zmiany:
Dodanie informacji publicznej o przeprowadzonej kontroli pracy sekretariatu – Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Lublińcu – Biuro Dowodów Rzeczowych (pkt 5 rok 2017).
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
Dodanie pkt 3,4 rok 2017
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
Dodanie pkt 2, rok 2017
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodano rok 2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-07-15
Publikacja w dniu:
2011-07-15
Opis zmiany:
b/d