ul. Śląska 8

Biuro Obsługi Interesantów udziela przy stanowisku informacji z zakresu spraw prowadzonych przez:

  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego
  • VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego

Informacja telefoniczna w sprawach prowadzonych przez IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznyc Sądu Okręgowego

34 36-84-666

Zapytania można kierować również pocztą elektroniczną na adres:

 

Ważna informacja!
W siedzibie Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8 nie ma zlokalizowanej KASY wobec czego wszelkich wpłat należy dokonywać na numery kont bankowych podane w zakładce Informacje dla interesantów lub w Kasie w siedzibie Sądu przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Czytelnia akt

Godziny przyjęć interesantów:

od godziny 800 do godziny 1800 w poniedziałki

od godziny 800 do godziny 1500 od wtorku do piątku

Akta do czytelni można zamawiać w Biurze Obsługi Interesantów przy stanowisku informacyjnym, telefonicznie pod numerem: 34 36-07-506 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

Akta można zamawiać z dowolnym wyprzedzeniem czasowym, w godzinach od 800 do 1400. Akta zamówione po godzinie 1400 będą udostępniane w następnym dniu roboczym. Wyjątek stanowią akta spraw wielotomowych (tj. od 6 tomów), które należy zamawiać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Zamawiając akta należy podać:

  • sygnaturę sprawy,
  • oznaczenie stron postępowania,
  • dane i uprawnienie osoby zamawiającej,
  • w przypadku sprawy wielotomowej numerów tomów,
  • dane kontaktowe - na potrzeby przekazania informacji zwrotnej w sprawie zamawianych akt.

W Czytelni udostępnia się także stronom E-protokół utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na stanowisku komputerowym, po uprzednim zamówieniu osobistym lub telefonicznie.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie, w imieniu Kierownictwa Sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszych ankiet. Ankiety mają charakter anonimowy a ich wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA z poziomu obsługi w Czytelni Akt w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

Rejestr zmian dla: ul. Śląska 8

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (usunięcie regulaminu czytelni akt)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d