SSR Dariusz Podyma

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona): 

Dariusz

Nazwisko:

Podyma

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie delegowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

I Wydział Cywilny

Pełnione funkcje:

Członek Kolegium

Reguły przydziału spraw:

  • orzeka w Wydziale w 100% na co najmniej 4 sesjach w miesiącu
  • rozpoznaje w Sekcji do rozpoznawania spraw o rozwód i separację oraz spraw o ubezwłasnowolnienie 100% spraw z repertorium RNs o ubezwłasnowolnienie

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

-                    

Zasady zastępstw:

zastępuje sędzia wskazany przez Przewodniczącego Wydziału lub Przewodniczący Wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

brak

Rejestr zmian dla: SSR Dariusz Podyma

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-23
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia