SSO Rafał Łatanik

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona): 

Rafał

Nazwisko:

Łatanik

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pełnione funkcje:

Brak

Reguły przydziału spraw:

  • 100% udziału w przydziale wpływających do Wydziału spraw
  • rozpoznawanie i wykonywanie czynności w sprawach Ua, Uo, Uz, P, Pa,  Pz, Po, Np i S przydzielonych po jednej kolejnej sprawie z wpływu oraz w sprawach U przydzielonych po dwie kolejne sprawy z wpływu według alfabetycznej listy nazwisk sędziów, a po wprowadzeniu SLPS zgodnie z wynikami losowania, na co najmniej 4 sesjach w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

-

Zasady zastępstw:

Zastępuje  w razie nieobecności SSO  Marka Przysuchę, w razie potrzeby również innych sędziów orzekających w Wydziale zgodnie z wyznaczeniem oraz Przewodniczącego Wydziału w przypadku jego nieobecności,  w zakresie czynności Przewodniczącego Wydziału.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Brak

Rejestr zmian dla: SSO Rafał Łatanik

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-23
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia