SSO Lidia Łataś

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona): 

Lidia

Nazwisko:

Łataś

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pełnione funkcje:

Przewodniczący Wydziału

Reguły przydziału spraw:

  • 50% udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw
  • rozpoznawanie i wykonywanie czynności w sprawach U przydzielonych po jednej kolejnej sprawie według kolejności wpływu zgodnie z ustaloną listą alfabetyczną nazwisk sędziów, a w sprawach Pa, Pz, Uz, Po ,P, Np,Ua, Uo i S przydzielonych po jednej kolejnej sprawie ale co drugą kolejkę, a po wprowadzeniu SLPS zgodnie z wynikami losowania, na co najmniej 2 sesjach w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

Pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału

Zasady zastępstw:

zastępuje  w razie nieobecności SSO Monikę Wąsowicz, w razie potrzeby również innych sędziów orzekających w Wydziale zgodnie z wyznaczeniem

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

brak

Rejestr zmian dla: SSO Lidia Łataś

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-23
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia