SSO Lidia Łataś

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 6 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona): 

Lidia

Nazwisko:

Łataś

Stanowisko służbowe:

Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pełnione funkcje:


Reguły przydziału spraw:

100%, co najmniej 4 sesje w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:


Zasady zastępstw:

Zastępuje nieobecnego sędziego zgodnie z planem zastępstw lub wyznaczeniem przez Przewodniczącego Wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego, na podstawie art. 172 § 3 i art. 173 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podejmuje decyzje w sprawie należności ławników

Rejestr zmian dla: SSO Lidia Łataś

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
Zmiana zakresu czynności SSO L. Łataś
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2019-01-08
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-23
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia