SSO Karol Kołodziejczyk

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynnościw okresie od dnia 6 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona): 

Karol

Nazwisko:

Kołodziejczyk

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

VI Wydział Cywilny Odwoławczy

Pełnione funkcje:

Przewodniczący Wydziału

Reguły przydziału spraw:

50 %, co najmniej 2 sesje w miesiącu.

Rozpoznanie i wykonywanie czynnosci we wszystkich sprawach "Co" i "WSC"

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

Niższy wskaźnik obciążenia wynika z obciążenia czynnościami Przewodniczącego Wydziału, w tym wykonywania czynności związanych z wniesieniem skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Zasady zastępstw:

Zastępuje sędzia wskazany przez Przewodniczącego Wydziału albo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Brak

Rejestr zmian dla: SSO Karol Kołodziejczyk

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
Zmian treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-28
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia