SSO Jarosław Poch

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona): 

Jarosław

Nazwisko:

Poch

Stanowisko służbowe:

Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:

II Wydział Karny

Pełnione funkcje:

Przewodniczący II Wydziału Karnego

Reguły przydziału spraw:

50% spraw innych niż wykonawcze - 4 sesje w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

Przewodniczący Wydziału

Zasady zastępstw:

  • zastępuje  Zastępca Przewodniczącego Wydziału lub sędzia wskazany przez Przewodniczącego Wydziału
  • pełni zastępstwa zgodnie z planem zastępstw

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

  • z upoważnienia Prezesa Sądu okręgowego, na podstawie art. 172 § 3 i art. 173 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych podejmuje decyzje w sprawie należności ławników
  • na podstawie art. 93 § 2 kpk i art. 423 § 1 kpk wydaje zarządzenia w przedmiocie wniosków o przedłużenie terminu dla sporządzania uzasadnienia

Rejestr zmian dla: SSO Jarosław Poch

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2019-01-08
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia