SSO Beata Jarosz

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona): 

Beata

Nazwisko:

Jarosz

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

VII Wydział Karny Odwoławczy

Pełnione funkcje:

Przewodniczący Wydziału, Wizytator, członek Kolegium

Reguły przydziału spraw:

  • w miesiącu przeprowadzania czynności wizytacyjnych albo lustracyjnych (zgodnie z Planem zadań nadzorczych Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie na 2018 rok) – 75 %
  • w pozostałych miesiącach - 100% i co najmniej 8 sesji w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

Pełnione funkcje

Zasady zastępstw:

Zastępuje sędzia wskazany przez Przewodniczącego Wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Brak

Rejestr zmian dla: SSO Beata Jarosz

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia