Skargi i wnioski

Podstawa prawna

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U.  z 2002 r., Nr 5, poz. 46);
  • Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz 23 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U z 2012 r. poz. 524).

W sprawie skarg i wniosków prezes sądu okręgowego, wiceprezesi sądu okręgowego i przewodniczący wydziałów przyjmują w czwartki w godzinach przyjęć interesantów od 9.00 – 13.00 w siedzibie sądu.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.

Skargi i wnioski można składać również w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa oraz w Punkcie Obsługi Interesantów ul. Śląska 8, 42-200 Częstochowa oraz elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej systemu EPUAP pod adresem epuap.gov.pl , identyfikator skrytki: /w9rv52dy3e/skrytka  przy czym skarga lub wniosek wniesiona w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 63 § 3a kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) powinna być uwierzytelniona przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 j.t. ze zm) przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego EPUAP.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
Zmiana publikatora Prawo o ustroju sądów powszechnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-30
Publikacja w dniu:
2016-11-30
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-23
Publikacja w dniu:
2016-11-23
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia (zmiana publikatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-09-09
Publikacja w dniu:
2016-09-09
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-05-21
Publikacja w dniu:
2012-05-22
Opis zmiany:
dodanie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-05-21
Publikacja w dniu:
2012-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddział Informatyczny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-05-22
Publikacja w dniu:
2012-05-22
Opis zmiany:
rozbudowa menu