Samodzielne stanowiska

Audytor wewnętrzny

Anna Knysak Jaramillo, pokój 231

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

34 36-84-432

34 36-84-433

Inspektor Ochrony Danych

Przemysław Cichopek, pokój 31

34 36-84-426

34 36-84-420

 

Do zadań inspektora ochrony danych należy:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Specjalista ds. BHP, Inspektor ds. P. Poż.

Kazimierz Albrycht, pokój 31

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

34 36-84-487

poniedziałek: godz. od 730 do godz. 1000

wtorek: godz. od 1400 do godz. 1530

środa: godz. od 1100 do godz. 1530

Rejestr zmian dla: Samodzielne stanowiska

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-09-27
Publikacja w dniu:
2018-09-27
Opis zmiany:
Zmiana godzin pracy specjalisty ds BHP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
Zmieniono dane kontaktowe
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie IOD)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-31
Publikacja w dniu:
2017-09-01
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana godzin urzędowania specjalisty ds. BHP).
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
Zmiana nazwy stanowiska (BHP i P.Poż)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-13
Publikacja w dniu:
2017-02-14
Opis zmiany:
Zmiana danych (st. inspektor ds. BHP i P.POŻ, nr telefony, nr pokoju).
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-10
Publikacja w dniu:
2017-02-10
Opis zmiany:
Zmiany nr pokoju i tel. Specjalisty ds. BHP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2016-11-24
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-05
Publikacja w dniu:
2016-08-05
Opis zmiany:
zmiana nr tel. i pokoju Pani I. Nalewajka
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-04-01
Publikacja w dniu:
2016-04-01
Opis zmiany:
zmiana na stanowisku specjalisty ds. BHP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-08-25
Publikacja w dniu:
2015-08-25
Opis zmiany:
zmiana nr tel. ABI
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-07-29
Publikacja w dniu:
2015-08-03
Opis zmiany:
zmiana personalna Pionu Ochrony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-03-02
Publikacja w dniu:
2015-03-02
Opis zmiany:
zmiana kierownika Kancelarii Tajnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-03-13
Publikacja w dniu:
2014-03-13
Opis zmiany:
zmiana ogłoszenia (spacjalista BHP, z środa na wtorek)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-12-02
Publikacja w dniu:
2013-12-02
Opis zmiany:
zmiana inspektora ds. socjalnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-04-05
Publikacja w dniu:
2012-04-05
Opis zmiany:
zmiana treści (samodzielne stanowisko ds. socjalnych)