Rada Ławnicza

Dane kontaktowe Członków Rady Ławniczej:

Barbara Gonera – Przewodnicząca Rady: 34 324-73-42 lub 660-376-133
Barbara Sadowska – Wiceprzewodnicząca Rady: 502-273-949
Ewa Woszczyna – Trojanowska: Wiceprzewodnicząca Rady: 604-051-731 lub ewt11@vp.pl

Rada Ławnicza składa się z 15 osób w tym 4 mężczyzn i 11 kobiet. Ponownie w Radzie zasiada 12 ławników, 3 ławników pochodzi spoza Częstochowy.
W Sądzie Pracy pracuje - 2 ławników z Rady ławniczej, w I Wydziale Cywilnym Sekcji do rozpoznawania spraw o rozwód i separację oraz spraw o ubezwłasnowolnienie – 6 ławników oraz 7 ławników w II Wydziale Karnym.

Informacja ds. Krajowej Rady Sędziów Społecznych:
Tomasz Bitner – 609-547-097
Joanna Otrębska – 691-259-535

Kwoty należne ławnikom za sprawy w Sądzie Okręgowym w Częstochowie:

  • ławnicy – 80,19 zł
  • ryczałt – 6 zł
  • dieta ławnicza – 15 zł

Artykuły

  • II Kongres Ławników Sądu Okręgowego w Częstochowie

    „Ślubuję uroczyście jako ławnik sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki ławnika wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Rada Ławnicza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-05-07
Publikacja w dniu:
2018-05-07
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana kwoty należnej ławnikom)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-18
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia