Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

34 36-84-489

34-36-84-490


Uprzejmie informujemy, o możliwości uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego  również drogą elektroniczną https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

Zaświadczenie o niekaralności - niezbędne informacje


Godziny przyjęć interesantów:

od godziny 745 do godziny 1800 w poniedziałki

od godziny 745 do godziny 1515 od wtorku do piątku

Aby otrzymać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

 • 30 zł za informację o osobie,
 • 30 zł za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania. Znaki opłaty można nabyć w kasach sądów powszechnych lub dokonać wpłaty na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wypełnione i opłacone formularze zapytań można składać osobiście lub przesłać pocztą. Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości lub pełnomocnictwo od osoby, której zapytanie dotyczy.

Dodatkowe informacje na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych:
Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

Jeżeli informacja jest potrzebna do zamówień publicznych to:

dla osoby fizycznej należy podać:

 • art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP) (Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późn. zm.),
 • art. 24 ust. 1 pkt 13 i ust. 5 pkt 5 ustawy PZP,
 • art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP,

dla podmiotego zbiorowego należy podać:

 • art. 24 ust.1 pkt.21 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późn. zm.),

dla urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej należy podać:

 • art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP) (Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późn. zm.),
 • art. 24 ust. 1 pkt 14 i ust. 5 pkt 6 ustawy PZP,
 • art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP.

Osoby, które osobiście składają zapytanie o podmiocie zbiorowym muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W podpisie winna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

Pliki do pobrania:

 1. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1036 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1025).
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. z 2014r. poz. 841).
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014r. poz. 861).

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie konta MS)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Zmiana linków formularzy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (umieszczenie logo i link eKRK)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-13
Publikacja w dniu:
2017-02-14
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie linku do ekrk)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-08
Publikacja w dniu:
2016-08-08
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-03-14
Publikacja w dniu:
2016-03-14
Opis zmiany:
zmiana druku zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-08
Publikacja w dniu:
2016-01-08
Opis zmiany:
zmiana godzin urzędowania KRK
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-09-17
Publikacja w dniu:
2014-09-17
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-12-10
Publikacja w dniu:
2013-12-13
Opis zmiany:
zmiana ogłoszenia (dodanie numeru telefonu)