Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

34 36-84-489

34-36-84-490


Uprzejmie informujemy, o możliwości uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego  również drogą elektroniczną https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

Zaświadczenie o niekaralności - niezbędne informacje


Godziny przyjęć interesantów:

od godziny 745 do godziny 1800 w poniedziałki

od godziny 745 do godziny 1515 od wtorku do piątku

Przerwa od godziny 1215 do godziny 1230 (każdego dnia)

Aby otrzymać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

 • 30 zł. za informację o osobie,
 • 30 zł. za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania. Znaki opłaty można nabyć w kasach sądów powszechnych lub dokonać wpłaty na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wypełnione i opłacone formularze zapytań można składać osobiście lub przesłać pocztą. Składając wniosek osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości lub pełnomocnictwo od osoby, której zapytanie dotyczy.

Opłatę za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł. należy dokonać na konto nr 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

Dodatkowe informacje na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych:
Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

Jeżeli informacja jest potrzebna do zamówień publicznych to:

dla osoby fizycznej należy podać:

 • art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP) (Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późn. zm.),
 • art. 24 ust. 1 pkt 13 i ust. 5 pkt 5 ustawy PZP,
 • art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP,

dla podmiotego zbiorowego należy podać:

 • art. 24 ust.1 pkt.21 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późn. zm.),

dla urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej należy podać:

 • art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP) (Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późn. zm.),
 • art. 24 ust. 1 pkt 14 i ust. 5 pkt 6 ustawy PZP,
 • art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP.

Osoby, które osobiście składają zapytanie o podmiocie zbiorowym muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W podpisie winna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

Pliki do pobrania:

 1. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1036 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1025).
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. z 2014r. poz. 841).
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014r. poz. 861).

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-04
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie przerw w pracy KRK)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-05-31
Publikacja w dniu:
2019-05-31
Opis zmiany:
Zmiana link do formularzy KRK na stronie MS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie nr konta UM Częstochowy)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie konta MS)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Zmiana linków formularzy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (umieszczenie logo i link eKRK)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-13
Publikacja w dniu:
2017-02-14
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie linku do ekrk)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-08
Publikacja w dniu:
2016-08-08
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-03-14
Publikacja w dniu:
2016-03-14
Opis zmiany:
zmiana druku zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-08
Publikacja w dniu:
2016-01-08
Opis zmiany:
zmiana godzin urzędowania KRK
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-09-17
Publikacja w dniu:
2014-09-17
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-12-10
Publikacja w dniu:
2013-12-13
Opis zmiany:
zmiana ogłoszenia (dodanie numeru telefonu)