Pion Ochrony

Pion Ochrony - Samodzielna Sekcja do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Marcin Łubczyk, pokój 137

34 36-84-424

34 36-84-420


Do zadań Pionu Ochrony należą w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 9. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.

Kancelaria Tajna

Kierownik: Małgorzata Filipczyk, pokój 136

34 36-84-424

34 36-84-420

 

Do zadań kancelarii należą w szczególności:

 1. przyjmowanie i wysyłanie materiałów;
 2. rejestrowanie materiałów otrzymanych i wysyłanych w obiegu korespondencyjnym oraz wytworzonych w jednostce organizacyjnej;
 3. prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i kart;
 4. niezwłoczne powiadamianie adresata o otrzymaniu materiału;
 5. udostępnianie lub wydawanie materiałów zarejestrowanych w kancelarii;
 6. egzekwowanie zwrotu wydanych materiałów;
 7. zapewnienie właściwego oznaczania materiałów zarejestrowanych w kancelarii;
 8. zapewnienie należytej ochrony informacjom niejawnym przetwarzanym w kancelarii;
 9. sprawowanie nadzoru nad materiałami pozostającymi na stanie ewidencyjnym kancelarii;
 10. wykonywanie prac techniczno-ewidencyjnych związanych z wykonywaniem kopii, odpisu, wypisu, wyciągu, wydruku lub tłumaczenia dokumentów, a także zmianą albo zniesieniem klauzuli tajności materiałów, zarejestrowanych w kancelarii;
 11. kompletowanie materiałów zarejestrowanych w kancelarii oraz przekazywanie ich do archiwum;
 12. niszczenie zbędnych materiałów zarejestrowanych w kancelarii.

Pliki do pobrania:

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412) (link)

Rejestr zmian dla: Pion Ochrony

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
Zmiana załącznika - linku (ustawa o ochronie informacji niejawnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-13
Publikacja w dniu:
2017-02-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia