Ogłoszenie w sprawie IIK222/17

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w sprawie Roberta Wysockiego i innych, sygn. akt II K 222/17, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 roku złożył do depozytu sądowego dowody rzeczowe m.in. w postaci biżuterii wymienione i szczegółowo opisane w wykazie dowodów rzeczowych nr II/604/15/P, nr VI K 622/15/P, nr IV/606/15/P, nr III/605/15/P, nr VII/54/16/P, nr XXIV/212/17/P do czasu ustalenia uprawnienia do ich odbioru. W razie nie zgłoszenia się uprawnionych osób w terminie 6 miesięcy po odbiór w/w dowodów rzeczowych, należy orzec o likwidacji tych depozytów, a tym samym o przejściu przedmiotowych dowodów rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa.Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie IIK222/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Sędzia Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia