Lista stałych mediatorów

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Osoba, która ubiega się o wpis na listę mediatorów stałych powinna przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis na listę stałych mediatorów do Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie,
 2. Oświadczenia:
  • o ukończeniu 26 lat;
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • o korzystania w pełni praw publicznych;
  • o tym, że kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku;
  • o znajomości języka polskiego;
  • że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art., 233 Kodeksu karnego;
 3. informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji,
 4. spis wydanych publikacji naukowych na temat mediacji,
 5. opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji,
 6. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 7. dokumenty poświadczające odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację,
 8. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały do wglądu.

Opłatę skarbową w kwocie 10 zł (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783) można wnieść bezpośrednio: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta stanowisko nr 7 (grupa D) Częstochowa ul.Śląska nr 11/13 , ewentualnie dokonać wpłaty na konto bankowe Urzędu Miasta Częstochowa: Nr konta: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 lub utworzone indywidualne konto do opłaty skarbowej o numerze 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.

Pliki do pobrania

 1. Lista stałych mediatorów sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 roku, poz.122). (344 KB)

Rejestr zmian dla: Lista stałych mediatorów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
Zmiana załacznika (lista stałych mediatorów z dnia 5-11-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana załącznika lista stałych mediatorów z dn. 31-08-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-08-28
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
Zmiana załacznika (lista stałych mediatorów z dnia 28-08-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-08-17
Publikacja w dniu:
2018-08-20
Opis zmiany:
Zmiana załacznika (lista stałych mediatorów z dnia 17-08-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-08-08
Publikacja w dniu:
2018-08-08
Opis zmiany:
Zmiana załącznika Lista stałych mediatorów z dnia 8-08-2018 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana załącznika - lista stałych mediatorów z dnia 2-08-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów z dnia 23-07-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów - 06-07-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-03
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów 2-07-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów z dn. 25-06-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
Zmiana załacznika (lista stałych mediatorów - 11-06-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów - 06-06-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-06-01
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów z dnia 1-06-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów - 28-05-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów - 16-05-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów z dnia 4-05-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-03-20
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów - 30.03.2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-02-07
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów - 7-02-2018 nowa)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-02-07
Publikacja w dniu:
2018-02-07
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów - 07-02-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
Aktualizacja listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
Aktualizacja listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-01-08
Publikacja w dniu:
2018-01-08
Opis zmiany:
Zmian treści ogłoszenia (zmiana załącznika - lista stałych mediatorów z dn. 8-01-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
Zmian treści ogłoszenia (zmiana załącznika - lista stałych mediatorów z dn. 4-01-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
Zmian treści ogłoszenia (zmiana załącznika - lista stałych mediatorów - 18-12-2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana załącznika - Lista stałych mediatorów-13-12-2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-12-11
Publikacja w dniu:
2017-12-11
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana załącznika - Lista stałych mediatorów-11-12-2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-11-15
Publikacja w dniu:
2017-11-15
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów - 15-11-2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-11-13
Publikacja w dniu:
2017-11-14
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów z dn. 13-11-2017 r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów z dnia 8-11-2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-10-26
Publikacja w dniu:
2017-10-27
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-09-13
Publikacja w dniu:
2017-09-14
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów z dn. 13-09-2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów 29-08-2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-08-28
Publikacja w dniu:
2017-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-08-28
Publikacja w dniu:
2017-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-08-28
Publikacja w dniu:
2017-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-08-28
Publikacja w dniu:
2017-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-24
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-01-31
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów z dnia 31-01-2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-01-31
Publikacja w dniu:
2017-02-13
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-01-24
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
Zmiana załącznika - lista stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-11
Publikacja w dniu:
2016-11-21
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-09-27
Publikacja w dniu:
2016-09-29
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-26
Publikacja w dniu:
2016-08-26
Opis zmiany:
zmiana listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-25
Publikacja w dniu:
2016-08-26
Opis zmiany:
zmiana listy stałych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-06-24
Publikacja w dniu:
2016-06-27
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-06-13
Publikacja w dniu:
2016-06-13
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-06-06
Publikacja w dniu:
2016-06-06
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-06-01
Publikacja w dniu:
2016-06-01
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-04-08
Publikacja w dniu:
2016-04-08
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-03-11
Publikacja w dniu:
2016-03-11
Opis zmiany:
dodanie tresci ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-03-11
Publikacja w dniu:
2016-03-11
Opis zmiany:
zmiana treści załącznika (lista stałych mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-03-01
Publikacja w dniu:
2016-03-02
Opis zmiany:
b/d