Lista mediatorów ds. nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich - Dz.U. Nr 56, poz. 591 z 2001r.

Postępowanie mediacyjne może prowadzić osoba, która:

 • ukończyła 26 lat;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 • posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
 • odbyła szkolenia dla mediatorów.

Osoba, która ubiega się o wpisanie na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna przedłożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • poświadczony dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia szkolenia mediatorów
 • oryginały pism: referencje( opinii, rekomendacji) które poświadczą przydatność do wykonywania obowiązków mediatora,
 • informacja o wskazaniu siedziby przeprowadzania mediacji ( proszę wskazać adres, warunki lokalowe), uwaga: siedziba musi odpowiadać pożądanym standardom do wykonywania czynności mediacyjnych, gdyż nieodpowiednie warunki lokalowe nie pozwolą na zaakceptowanie starań o wpis na listę mediatorów.
 • podpisane załączone oświadczenie (kliknij tutaj)
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może zostać:
a) czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny;
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii;
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej;
 • pracownik placówki opiekuńczo -wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego;
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz

b) Ławnik sądowy podczas trwania kadencji, społeczny kurator sądowy.

Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, pokój 122 lub przesłać na podany wyżej adres.

Pliki do pobrania

 1. Lista mediatorów w sprawach nieletnich. (265 KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (.pdf). (260 KB)
 3. Kwestionariusz osobowy (.doc). (34 KB)
 4. Oświadczenie

Rejestr zmian dla: Lista mediatorów ds. nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
Zmiana tresci ogłoszenia (dodanie informacji dot. oświadczeń podatkowych dla mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-28
Publikacja w dniu:
2016-11-28
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-28
Publikacja w dniu:
2016-11-28
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia