Legalizacja dokumentów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1657 j.t.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz Sądów Rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie przeznaczonych do użytku za granicą dokonuje Prezes lub upoważniony do tego sędzia.

Za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2015 r. poz. 783 j.t. ze zm.) płatną:

  1. w kasie Urzędu Miasta w Częstochowie ul. Śląska 11/13, 42 - 217 Częstochowa,
  2. na konto Urzędu Miasta Częstochowa: nr rachunku bankowego: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 lub utworzone indywidualne konto do opłaty skarbowej o numerze 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020 tytułem: opłata za legalizacje podpisu notariusza/sędziego.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o legalizację dokumentów,
  2. oryginały potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (potwierdzenia z kasy UM lub wydruk potwierdzenia przelewu),
  3. oryginały dokumentów wymagających uwierzytelnienia.

W celu dokonania uwierzytelnienia dokumentów należy stawić się w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Oddział Administracyjny pok. 121 w godzinach 9.00 - 14.30.

Uwierzytelnienia można także dokonać listownie dołączając do dokumentów pismo ze wskazanym adresem korespondencyjnym i danymi kontaktowymi.

W przypadku większej ilości dokumentów wymagających uwierzytelniania wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 34 36-84-410

Rejestr zmian dla: Legalizacja dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-23
Publikacja w dniu:
2016-11-23
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia (zmiana publikatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-06-28
Publikacja w dniu:
2016-06-28
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia