Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech osobnych rejestrów, w których prowadzi się spis:Krajowy Rejestr Sądowy

  • przedsiębiorców;
  • stowarzyszeń,
  • innych organizacji społecznych i zawodowych,
  • fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • dłużników niewypłacalnych.

Działa on od 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.). Zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy. W odróżnieniu od poprzedniego rejestru handlowego, którego poziom dostępności był ograniczony ze względów technicznych, Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło także elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego jak również wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej informacji o Krajowym Rejestrze Sądowym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Sądowy