Konta bankowe

BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

Kod BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski "PL"

1. Numery kont dochodów budżetowych:

(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

Bank NBP O/O Katowice

I Wydział Cywilny

13 1010 0055 2443 0030 1700 0001

Sekcja do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację oraz Spraw o Ubezwłasnowolnienie

48 1010 0055 2443 0130 1700 0001

II Wydział Karny

83 1010 0055 2443 0030 1700 0002

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

56 1010 0055 2443 0030 1700 0003

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

29 1010 0055 2443 0030 1700 0004

V Wydział Gospodarczy

02 1010 0055 2443 0030 1700 0005

VI Wydział Cywilny Odwoławczy

72 1010 0055 2443 0030 1700 0006

VII Wydział Karny Odwoławczy

45 1010 0055 2443 0030 1700 0007

W tytule wpłaty na konto dochodów należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego. W przypadku dokonywania wpłat za inną osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby.

2. Numer konta sum na zlecenie:

(zaliczki na czynności biegłego, kuratora, tłumacza, na koszty świadka i inne)

Bank NBP: O/O Katowice

02 1010 1212 0001 8513 9800 0000

W tytule wpłaty na konto zaliczek należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego. W przypadku dokonywania wpłat za inna osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby.

W przypadku przelewów zagranicznych należy podać kod banku obowiązujący w obrocie międzynarodowym:

BIC (SWIFT) - NBPLPLPW

oraz międzynarodowy format numeru rachunku bankowego (identyfikator kraju):

IBAN - PL

np. NBPLPLPWPL(dalej wpisujemy numer konta)

3. Numery kont sum depozytowych:

(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

Bank BGK

Sumy depozytowe złotówkowe PLN
85 1130 1017 0021 1000 4490 0004

Sumy depozytowe walutowe USD
58 1130 1017 0021 1000 4490 0005

Sumy depozytowe walutowe EUR
42 1130 1017 0021 1000 4490 0002

Sumy depozytowe walutowe CHF
69 1130 1017 0021 1000 4490 0001

Sumy depozytowe walutowe GBP
15 1130 1017 0021 1000 4490 0003

W tytule wpłaty na konto sum depozytowych należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego.

4. Numer konta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

Konto to służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.: nawiązek, świadczeń pieniężnych

Bank: BGK
48 1130 1091 0003 9085 6920 0003

W tytule wpłaty na konto FPPoPP należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię wpłacającego.

W przypadku przelewów zagranicznych należy podać kod banku obowiązujący w obrocie międzynarodowym:

BIC (SWIFT) - GOSKPLPW

oraz międzynarodowy format numeru rachunku bankowego (identyfikator kraju):

IBAN - PL

np. GOSKPLPWPL(dalej podajemy numer konta)

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Główny księgowy
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-12-01
Publikacja w dniu:
2016-12-01
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Główny księgowy
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-17
Publikacja w dniu:
2016-08-25
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-02-02
Publikacja w dniu:
2015-02-02
Opis zmiany:
zmiana ogłoszenia (usunięcie konta dt. zamówień publicznych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-01-01
Publikacja w dniu:
2015-01-02
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-02-18
Publikacja w dniu:
2013-02-18
Opis zmiany:
zmiana treści (konto sum depozytowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-09-12
Publikacja w dniu:
2012-09-14
Opis zmiany:
dodanie nr kont