Kolegium Sądu

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie

 1. Przewodniczący - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Rafał Olszewski
 2. SSR del. Barbara Sobocińska
 3. SSO Robert Grygiel
 4. SSO Jarosław Poch
 5. SSR Tomasz Przesłański
 6. SSR Piotr Słabikowski
 7. SSR Joanna Nowak - Piaścik
 8. SSR Marcin Borkowski

Zakres zadań:

 • na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego wyraża opinię o projekcie podziału czynności w sądzie, określa zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych, a także zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom, oraz referendarzom sądowym,
 • przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Okręgu opinię o kandydatach na stanowiska sędziów sądów rejonowych,

 • wyraża opinię o kandydatach na Wiceprezesa Sądu Okręgowego oraz Wiceprezesów Sądów Rejonowych,

 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a także funkcji przewodniczących wydziałów i zastępców przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,

 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,

 • rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Prezesa Sądu Okręgowego, odmawiającego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,

 • wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,

 • wyraża opinię o projektach planów finansowych,

 • wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Okręgowego, Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,

 • wyraża zgodę na delegowanie sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego przez Prezesa Sądu Okręgowego,

 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-07-05
Publikacja w dniu:
2018-07-05
Opis zmiany:
Zmiana składu Kolegium SO w Częstochowie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
zmiana nazwiska SSR Iwona Łyszczarz na Łyszczarz - Witecka
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-11-05
Publikacja w dniu:
2015-11-05
Opis zmiany:
zmiana na stanowisku Prezesa Sądu Okręgowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-11-14
Publikacja w dniu:
2012-11-14
Opis zmiany:
zmiana treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-10-17
Publikacja w dniu:
2012-10-17
Opis zmiany:
zmiana składu kolegium