Aktualności

Artykuły

 • Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie

  Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie z 5 listopada 2018 r. wraz z informacją dot. głosowania.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że na mocy Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 r. jest  dniem wolnym od pracy. Sąd Okręgowy w Częstochowie będzie w tym dniu nieczynny, a wyznaczone wcześniej na ten dzień rozprawy i posiedzenia nie odbędą się.

 • Zmiana godzin urzędowania

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Częstochowie i godziny przyjęć interesantów zostały ustalone od 7.30 do 15.30.

  Czytajwięcejo:
 • Międzynarodowy Dzień Mediacji

  29 października 2018 r. w godzinach 10.00 - 13.00  w Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie, ul. Śląska 11/13 odbędzie się konferencja związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji. Konferencja zorganizowana jest przez Kuratorską Służbę Sądowa Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie we współpracy z Prezesem Sądu Rejonowego w Częstochowie i  Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny”.

  Czytajwięcejo:
 • Ustalenie czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Częstochowie w grudniu 2018 roku

  Na podstawie zarządzenia nr 44/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Częstochowie w grudniu 2018 roku uprzejmie informujemy, iż Sąd Okręgowy w Częstochowie 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie nieczynny. Zamiennym dniem pracy sądu będzie 15 grudnia 2018 r. (sobota).

 • Szanowni Państwo

  Sąd Okręgowy w Częstochowie informuje, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 z 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Częstochowie pism procesowych w formie elektronicznej.

  Czytajwięcejo:
 • Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Częstochowie - podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny

  Akt erekcyjny

  W dniu 6 października 2018 r. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku Sądu Rejonowego Częstochowa Północ w Częstochowie.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiana wysokości rekompensaty dla ławników

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że od 10 sierpnia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1443) ulega zmianie wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych.

  Czytajwięcejo:
 • Międzynarodowy Dzień Mediacji - 18 października 2018 roku

  Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie 18 października 2018 r. mediacja.gov.pl/Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji. Koordynacją działań o charakterze lokalnym zajmują się właściwi koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych.


  Czytajwięcejo:
 • Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Częstochowie - umowa podpisana

  Widok na strefę wejściową w formie placu z głównym wejściem od strony ul. Św. Rocha. Na zamieszczonym obrazie widoczny parking dla interesantów z trzema wjazdami. Widoczna również elewacja wschodnia od strony ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

  W dniu 17.09.2018 r. została podpisana umowa nr 28/I/2018 na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Częstochowa - Północ przy ul. Św. Rocha 80/90".

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-11-04
Publikacja w dniu:
2011-11-04
Opis zmiany:
ogłoszenie