Informacje o mediacji

Informacja dotycząca możliwości zorganizowania dyżurów stałych mediatorów w wyodrębnionych pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Uprzejmie informuję, że Sąd Okręgowy w Częstochowie w porozumieniu z Sądem Rejonowym w Częstochowie planuje podjęcie działań mających na celu zorganizowanie stałych dyżurów mediatorów, w celu przeprowadzania w godzinach urzędowania sądów bezpłatnych spotkań informacyjnych, które odbywałyby się w wyodrębnionych pomieszczeniach sądu.

Sąd Okręgowy w Częstochowie udostępniłby w dniach i godzinach urzędowania nieodpłatnie wydzielone, zamykane, umeblowane pomieszczenie na terenie budynku sądu, dostosowane do prowadzenia spotkań informacyjnych.

Organizacje skupiające mediatorów zainteresowane zorganizowaniem dyżurów, w trakcie których mediatorzy prowadziliby bezpłatne spotkania informacyjne dla stron postępowań sądowych w uzgodnionych dniach i godzinach urzędowania Sądu proszone są o kontakt w formie pisemnej z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego w Częstochowie w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku.

 
Koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

Sędzia Sądu Okręgowego Lidia Dudek

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

34 36-84-720

Zarządzenie Nr 15/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

Informacje o mediacjach i mediatorach

34 36-84-415

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.01.2016r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016r. poz.122) osoby starające się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis na listę stałych mediatorów wraz z wymaganym załącznikami wskazanymi we wniosku.

Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów.

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący możliwości kierowania spraw do mediacji Sąd Okręgowy w Częstochowie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/ zamieszczone zostały materiały dotyczące postępowania mediacyjnego:

 • w sprawach rodzinnych, o rozwód i separacje,
 • w sprawach nieletnich,
 • w sprawach cywilnych/ gospodarczych/z zakresu prawa pracy,
 • w sprawach karnych.

UWAGA:

 1. Jeżeli mediator wykonując na zlecenie Sądu określone czynności świadczy je w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i zamierza rozliczyć podatek w ramach prowadzonej działalności, to każdorazowo do konkretnej sprawy na rachunku/ fakturze musi zamieszczać stosowne oświadczenie o treści: „Usługa wykonywana na rzecz Sądu wchodzi w zakres prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej i stanowić będzie przychód z tej działalności. Jednocześnie oświadczam, że we własnym imieniu odprowadzę należne zaliczki na podatek dochodowy.”
 2. Jeżeli mediator nie występował jeszcze w żadnej sprawie sądowej, lub zmieniły się dane osobowe, to przy złożeniu rachunku/faktury musi złożyć oświadczenie podatkowe celem prawidłowej wypłaty należności i uzupełnienia danych osobowych w bazie danych SAP - wg wzoru.

Pliki do pobrania:

 1. ABC MEDIACJI w pytaniach i odpowiedziach. (3.75 MB)
 2. Mediacja w postępowaniu cywilnymi w sprawach z zakresu prawa pracy. (516 KB)
 3. Mediacja w sprawachgospodarczych. (512 KB)
 4. Mediacja w postępowaniu karnym. (544 KB)
 5. Mediacja w sprawach rodzinnych. (512 KB)
 6. Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich. (488 KB)
 7. Mediacja w sprawach transgranicznych. (492 KB)
 8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osbowych dla mediatorów (303KB)

Rejestr zmian dla: Informacje o mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
Dodano informację dot. dyżurów mediatorów.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-05-17
Publikacja w dniu:
2019-05-17
Opis zmiany:
Dodano infomację dot. utworzenia Punktu Informacyjnego ds. mediacji.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
Dodano klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
Zmiana tresci ogłoszenia (dodanie informacji dot. oświadczeń podatkowych dla mediatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-28
Publikacja w dniu:
2016-11-28
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-28
Publikacja w dniu:
2016-11-28
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia