Majątek

Stan majątku Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtował się następująco:

Nazwa składnika majątku Wartość brutto Wartość po umorzeniu
0. GRUNTY 2.853.870,39 2.853.870,39

I. BUDYNKI

   
Budynek w Częstochowie ul. Dabrowskiego 23/35 42.985.378,26 30.972.988,15
Budynek w Częstochowie ul. Śląska 8 2.633.000,00 1.590.770,50
II. URZĄDZENIA TECHNICZNE    
Urządzenia techniczne, urządzenia komputerowe, drukarki, kserokopiarki, urządzenia zabezpieczające i alarmowe, centrala telefoniczna i inne 5.712.887,27 2.107.608,35
III. ŚRODKI TRANSPORTU    
Samochód osobowy Opel Astra 57.884,48 11.576,88
Samochód osobowy Hyundai I30 CW 55.900,00 0,00
Samochód osobowy Dacia Dokker 45.462,56 0,01
IV. WYPOSAŻENIE    
Wyposażenie 4.494.133,09 0,00
V. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE)    
Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Rocha 80/90 8.319.659,88  
VI. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE    
Wartości niematerialne i prawne 721.408,03 30.204,70
OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU 67.879.583,96 37.567.018,98

Rejestr zmian dla: Majątek

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Główny księgowy
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-04-25
Publikacja w dniu:
2019-04-25
Opis zmiany:
Zmana treści ogłoszenia (wartośc majątku na dzień 31.12.2018r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
Dodano informacje o bezpłatnym przekazaniu i darowiźnie składników majątku ruchomego w 2018 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Główny księgowy
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Główny księgowy
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-06-03
Publikacja w dniu:
2016-06-07
Opis zmiany:
zmiana stanu majątku Sądu Okręgowego w Częstochowie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-05-22
Publikacja w dniu:
2015-05-25
Opis zmiany:
zmiana ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-06-11
Publikacja w dniu:
2014-06-17
Opis zmiany:
zmiana ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-05-02
Publikacja w dniu:
2013-05-09
Opis zmiany:
zmiana treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-05-23
Publikacja w dniu:
2012-05-24
Opis zmiany:
zmiana treści