II Seminarium Służby Więziennej i Kuratorskiej Służby Sądowej okręgu katowickiego

Skuteczna readaptacja społeczna skazanych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu stało się tematem przewodnim II Seminarium Służby Więziennej i Kuratorskiej Służby Sądowej okręgu katowickiego.

22 września w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Katowicach odbyło się spotkanie specjalistów z zakresu readaptacji społecznej w województwie śląskim.

Na zaproszenie Dyrektora Okręgowego SW płk. Andrzeja Balińskiego odpowiedzieli specjalista CZSW kpt. Mirosław Radliński, Przewodniczący VIII Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń SO w Katowicach S.S.O. Tadeusz Bąchór, Kurator Okręgowy SO Katowice – Ewa Wasiak-Łapińska, Kuratorzy Okręgowi SO w Częstochowie, Gliwicach, Bielsku – Białej, kierownik Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 1 w Katowicach, koordynator Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, specjalista Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, kierownik Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku – Białej oraz licznie zgromadzeni sądowi kuratorzy zawodowi, przedstawiciele instytucji pomocowych oraz kierownicy działów penitencjarnych.

Przedmiotem planowych wystąpień uczestników były: rola Systemu Dozoru Elektronicznego oraz instytucji Warunkowego przedterminowego zwolnienia w polskim systemie penitencjarnym, oferta służb pomocy społecznej w obliczu trudności/kryzysów osób skazanych po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, wybrane metody oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy Ośrodka Readaptacyjnego, rola kuratora sądowego w przygotowaniu skazanych do wolności, istota programów wolnościowych w kontekście potrzeb skazanych.

Podczas spotkania przedstawiono również nowatorskie metody oddziaływania penitencjarnego na przykładzie wybranych programów resocjalizacji realizowanych przez jednostki organizacyjne OISW w Katowicach (ZK Jastrzębie Zdrój, ZK Lubliniec). Prezentacji z realizacji programu „Praca dla więźniów” dokonali natomiast specjaliści OISW Katowice.

W czasie seminarium wielokrotnie podkreślano znaczenie wzajemnej współpracy pomiędzy wszystkim stronami spotkania w realizacji ustawowych działań służących umożliwieniu skazanym skutecznego powrotu do społeczeństwa. Seminarium służyło nie tylko wymianie zawodowych doświadczeń, ale pozwoliło spojrzeć na wykonywane działania z innej perspektywy. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli również wyrazić wzajemne oczekiwania dotyczące dalszej współpracy i podjąć dyskusję nad jej usprawnieniem.

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach-skuteczna-readaptacja-spoleczna-skazanych

Galeria

Rejestr zmian dla: II Seminarium Służby Więziennej i Kuratorskiej Służby Sądowej okręgu katowickiego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kurator Okręgowy
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-10-16
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d