II Kongres Ławników Sądu Okręgowego w Częstochowie

„Ślubuję uroczyście jako ławnik sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki ławnika wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości” – tymi słowami ławnicy rozpoczynają swoją służbę na rzecz społeczeństwa.

19 stycznia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbył się II Kongres Ławników Sądu Okręgowego w Częstochowie. Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie i Prezydent Miasta Częstochowy podczas spotkania z ławnikami pełniącymi długoletnią służbę w Sądzie Okręgowym w Częstochowie  podziękowali za wkład w budowanie poczucia sprawiedliwości u obywateli, będących stronami postępowań sądowych, podkreślając zarazem istotność i wagę funkcji ławnika.

Zaproszeni goście zostali uhonorowani dyplomami za wieloletnią pracę na rzecz społeczeństwa.

Galeria

Rejestr zmian dla: II Kongres Ławników Sądu Okręgowego w Częstochowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d