I Wydział Cywilny

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

34 36-84-666 - obsługa interesantów i infolinia


Zakres zadań:

Rozpoznawanie spraw w I instancji o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, o roszczenia wynikające z Prawa prasowego, o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o prawa majątkowe ,w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, o wydanie orzeczeń zastępujących uchwałę o podziale spółdzielni, o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Okręgowego Krystyna Mieszkowska

Przyjęcie interesantów:

sekretariat, pokój 318

w każdy czwartek w godz. od 900 do 1300

Na spotkanie z Przewodniczącą wydziału należy umawiać się telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu.

Kierownik sekretariatu: Agnieszka Wójcik

sekretariat, pokój 318

34 36-84-720

34 36-84-721


Rejestr Dzienników i Czasopism

Agnieszka Nicińska

sekretariat, pokój 318

34 36-84-722

34 36-84-721

Sędziowie orzekający i podział czynności:

  1. SSR Mariola Basińska delegowana z Sądu Rejonowego w Częstochowie do dnia 31.08.2019 roku
  2. SSO Lidia Dudek
  3. SSO Krystyna Mieszkowska
  4. SSR Dariusz Podyma  delegowany z Sądu Rejonowego w Częstochowie na czas nieokreślony
  5. SSO Katarzyna Sidyk
  6. SSO Jacek Włodarczyk

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
Zmian atreści ogłoszenia (przedłużenie delegacji dla SSR del. M Basińska)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (przedłużenie delegacji SSR M. Basińska)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
Przedłużenie delegacji SSR M. Basińska do dnia 31-08-2018 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (przedłużenie delegacji SSR D. Podymy)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-10-27
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
Zmiana na stanowisku kierownika sekretariatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-31
Publikacja w dniu:
2017-09-01
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie SSR del. Mariola Basińska)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-31
Opis zmiany:
Odejście SSO A. Nowak w stan spoczynku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-14
Publikacja w dniu:
2017-08-14
Opis zmiany:
Przedłużenie delegacji SSR D. Podyma
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-07-26
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
Zmiana na stanowisku kierownika sekretariatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-07-21
Publikacja w dniu:
2017-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-02
Publikacja w dniu:
2017-02-07
Opis zmiany:
Przedłużenie delegacji dla del. SSR D. Podyma
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-01-19
Publikacja w dniu:
2017-01-19
Opis zmiany:
Dodanie informacji dot. spotkania z przewodniczącą wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-25
Publikacja w dniu:
2016-08-26
Opis zmiany:
przedłużenie delegacji dla SSR Dariusz Podyma
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-25
Publikacja w dniu:
2016-08-26
Opis zmiany:
przedłużenie deleganicji dla SSR Dariusza Podymy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-03-22
Publikacja w dniu:
2016-03-22
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia