Historia

Stulecie Sądu Okręgowego w Częstochowie

Sąd Okręgowy w Częstochowie został utworzony na podstawie przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim z dnia 19 sierpnia 1917 roku (Dz.Urz. Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu, 1917, Nr 1, poz. 1). Sąd ten dzielił się na trzy Wydziały: Cywilny, Karny oraz Rejestr Handlowy. Językiem urzędowym był język polski.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę instytucje wymiaru sprawiedliwości zachowały, na podstawie Dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie dyslokacji sądów (Dz. Praw RP, Nr 14, poz. 170), dotychczasowe siedziby i zakres terytorialny.

Sąd Okręgowy w Częstochowie został zlikwidowany z dniem 1 kwietnia 1922 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 roku w przedmiocie zmiany właściwości terytorialnej sądów apelacyjnych i sądów okręgowych na terenie byłego Królestwa Polskiego (Dz.U., 1922, Nr 1, poz. 2).

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 (Dz.U. RP, nr 104, poz. 948) został powołany do życia Wydział Zamiejscowy w Częstochowie Sądu Okręgowego w Piotrkowie. Obejmował swym zasięgiem terytorialnym okręgi sądów grodzkich w Częstochowie, Janowie, Kłobucku i Krzepicach. Wydział Zamiejscowy dzielił się na 3 Wydziały: Cywilny, Karny i Rejestr Handlowy. Instancja odwoławczą był Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Częstochowie Sądu Okręgowego w Piotrkowie zakończył swą działalność z chwilą wybuchu II wojny światowej.

Ponowne utworzenie Sądu Okręgowego w Częstochowie miało miejsce z dniem 1 stycznia 1999 roku, kiedy to nastąpiło przekształcenie Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie w sąd okręgowy, obejmujący swą właściwością miejscową Sądy Rejonowe w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Oleśnie (rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości - Dz.U. Nr 166, poz. 1253). Sąd Wojewódzki w Częstochowie funkcjonował od dnia 1 czerwca 1975 r. na podstawie przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 18, poz. 99).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 64, poz. 654), w okręgu częstochowskim funkcjonowały sądy rejonowe w: Częstochowie, Myszkowie i Zawierciu, a z dniem 1 stycznia 2004 r. obszar właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Częstochowie został rozszerzony o Sąd Rejonowy w Lublińcu (rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia sądów rejonowych w Miliczu, Mrągowie, Rykach i Wschowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości - Dz.U. Nr 219, poz. 2164).

Źródło-Archiwum Państwowe w Częstochowie

cdn...

Rejestr zmian dla: Historia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-07-26
Publikacja w dniu:
2017-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-07-14
Publikacja w dniu:
2017-07-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-07-14
Publikacja w dniu:
2017-07-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-14
Publikacja w dniu:
2017-07-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-07-12
Publikacja w dniu:
2017-07-12
Opis zmiany:
b/d