Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości

Sąd Okręgowy informuje, iż Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH” na terenie Gminy Częstochowa w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., realizuje projekt pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości,  w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach realizowanego projektu osoby poszkodowane przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz ich bliscy. będą mogły liczyć na następujące formy wsparcia:

  • pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, świadkom,
  • pomoc mediatora, oferującego alternatywna metodę rozwiązywania konfliktów,
  • pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna,
  • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz zakupów leków,
  • pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
  • pokrycie kosztów szkoleń, podnoszących kwalifikacje kompetencje zawodowe,
  • pokrycie kosztów dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych oraz opłaty za media,
  • pokrycie kosztów zakupu żywności (bony żywnościowe),
  • pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości higieny osobistej (bony towarowe),
  • zakupy urządzeń i wyposażenia dla podopiecznych.

Rejestr zmian dla: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości