Aktualności

Artykuły

 • Zmiana godzin urzędowania

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że w dniach 14 i 16 sierpnia 2017 r. ulegają zmianie godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Częstochowie.

  Czytajwięcejo:
 • Opłata skarbowa - zmiana nr konta

  Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Miasta Częstochowy na Bank Handlowy w Warszawie S.A., z dniem 01.07.2017 r. uległ zmianie nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać płatności z tytułu opłaty skarbowej.
  Nowy nr konta: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 lub utworzone indywidualne konto do opłaty skarbowej o numerze 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.

  Czytajwięcejo:
 • "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości"

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że Pan Grzegorz Kozera Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie w uznaniu za zasługi w pracy kuratorskiej otrzymał w dniu 20 czerwca 2017 r. pamiątkowy brązowy medal Ministra Sprawiedliwości "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości".

 • Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich

  W dniu 9 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbył się środowiskowy etap Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich.

  Czytajwięcejo:
 • Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego

  Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP i Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 2 czerwca 2017 roku odbyła się w gmachu Senatu RP konferencja na temat „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”. Na konferencji obecni byli przedstawiciele szeregu zawodów zaufania publicznego, między innymi inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi, lekarze, a także zawodów prawniczych: radców prawnych, adwokatów, komorników.

  Czytajwięcejo:
 • Rzecznik Praw Dziecka powołał Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich

  W siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich, w którym uczestniczył Grzegorz Kozera- Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Częstochowie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Z uwagi na przeprowadzkę Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublińcu z budynku przy ulicy Sądowej 3 w Lublińcu do budynku przy ulicy Sobieskiego 8 w Lublińcu w dniach 03-07 lipca 2017r. Wydział Ksiąg Wieczystych będzie pracował w ograniczonym zakresie. Będą przyjmowane jedynie wnioski bez udzielania informacji. Będzie utrudniony dostęp do treści księgi wieczystej i do akt ksiąg wieczystych.

 • Zaproszenie na eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich

  Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie zaprasza Szanownych Państwa na organizowane przez naszą Izbę eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich.
  Konkurs odbędzie się w najbliższy piątek tj. w dniu 9 czerwca 2017 r. od godz. 16.00  w Sali Rozpraw nr 3  w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

  Z uwagi na niemilknące komentarze i wypowiedzi przedstawicieli władzy publicznej, w tym przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. podjętej w sprawie o sygn. akt I KZP 4/17, w których kwestionuje się uprawnienia Sądu Najwyższego do rozstrzygania zagadnień prawnych i podnosi zarzuty jakoby Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje, uzurpował władzę i dokonał ingerencji w prerogatywy Prezydenta RP, należy z pełną stanowczością stwierdzić, że takie wypowiedzi naruszają fundamenty państwa prawa, a Sąd Najwyższy, nie tylko jest uprawniony, ale i wręcz zobowiązany, do wykładni przepisów prawa, w tym także ustawy zasadniczej.

  Czytajwięcejo:
 • "Apel Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie do sędziów okręgu częstochowskiego"

  Szanowni Państwo.

  Zwracam się do wszystkich Pań i Panów sędziów pełniących służbę w okręgu częstochowskim z gorącą prośbą o wykazanie jeszcze większej dbałości o terminowe wywoływanie spraw wyznaczonych do rozpoznania oraz o informowanie stron i uczestników postępowań sądowych o wszelkich opóźnieniach.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-11-04
Publikacja w dniu:
2011-11-04
Opis zmiany:
ogłoszenie