Aktualności

Artykuły

 • Ogłoszenie

  Z uwagi na przeprowadzkę Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublińcu z budynku przy ulicy Sądowej 3 w Lublińcu do budynku przy ulicy Sobieskiego 8 w Lublińcu w dniach 03-07 lipca 2017r. Wydział Ksiąg Wieczystych będzie pracował w ograniczonym zakresie. Będą przyjmowane jedynie wnioski bez udzielania informacji. Będzie utrudniony dostęp do treści księgi wieczystej i do akt ksiąg wieczystych.

 • Zaproszenie na eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich

  Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie zaprasza Szanownych Państwa na organizowane przez naszą Izbę eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich.
  Konkurs odbędzie się w najbliższy piątek tj. w dniu 9 czerwca 2017 r. od godz. 16.00  w Sali Rozpraw nr 3  w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

  Z uwagi na niemilknące komentarze i wypowiedzi przedstawicieli władzy publicznej, w tym przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. podjętej w sprawie o sygn. akt I KZP 4/17, w których kwestionuje się uprawnienia Sądu Najwyższego do rozstrzygania zagadnień prawnych i podnosi zarzuty jakoby Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje, uzurpował władzę i dokonał ingerencji w prerogatywy Prezydenta RP, należy z pełną stanowczością stwierdzić, że takie wypowiedzi naruszają fundamenty państwa prawa, a Sąd Najwyższy, nie tylko jest uprawniony, ale i wręcz zobowiązany, do wykładni przepisów prawa, w tym także ustawy zasadniczej.

  Czytajwięcejo:
 • "Apel Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie do sędziów okręgu częstochowskiego"

  Szanowni Państwo.

  Zwracam się do wszystkich Pań i Panów sędziów pełniących służbę w okręgu częstochowskim z gorącą prośbą o wykazanie jeszcze większej dbałości o terminowe wywoływanie spraw wyznaczonych do rozpoznania oraz o informowanie stron i uczestników postępowań sądowych o wszelkich opóźnieniach.

  Czytajwięcejo:
 • Fundacja z Pomysłem

  W siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, przedstawiciel Fundacji z Pomysłem

  W dniach 29 - 31 marca 2017 r.,   w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, przedstawiciel Fundacji z Pomysłem – kurator zawodowy Kuratorskiej Służby Sądowej działającej przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Adam Witkowicz.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat prasowy

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie uprzejmie informuje, że przed Sądem Rejonowym w Myszkowie rozpoczyna się proces w sprawie Ryszarda M. sygn. akt II K 5/17.

  Czytajwięcejo:
 • Ankieta - stosowanie mediacji w sprawach o rozwód i separacje

  W związku z rozważanym rozpoczęciem prac przez Ministerstwo Sprawiedliwości nad zmianą przepisów dotyczących stosowania mediacji w sprawach o rozwód i separację zwracamy się z uprzejma prośbą o wypełnienie ankiety przez mediatorów oraz stałych mediatorów działających w okręgu częstochowskim.

  Czytajwięcejo:
 • Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich

  Środowiskowy Konkurs Krasomówczy organizowany jest przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie z przeznaczeniem dla aplikantów adwokackich Izby Częstochowskiej, Krakowskiej, Rzeszowskiej oraz Kieleckiej.

  Czytajwięcejo:
 • 23 maja 2017 r. - Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

  Jak co roku, w dniu 23 maja będziemy obchodzić Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.

  Czytajwięcejo:
 • "Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości"

  Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa zaprasza na pierwszą konferencję organizowaną przez Krajową Radę Sądownictwa i Stowarzyszenie "Krajowa Rada Sędziów Społecznych" pt.: "Udział obywateli w spawowaniu wymiaru sprawiedliwości".

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-11-04
Publikacja w dniu:
2011-11-04
Opis zmiany:
ogłoszenie