Aktualności

Artykuły

 • Konferencja "Mediacja szansą na porozumienie"

  Mediacja szansą na porozumienie

  Konferencja "Mediacja szansą na porozumienie", pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Miasta Częstochowy, Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie. W konferencji jako prelegenci udział wzięli przedstawiciele Sądu Okręgowego w Częstochowie.

  Czytajwięcejo:
 • II Seminarium Służby Więziennej i Kuratorskiej Służby Sądowej okręgu katowickiego

  II Seminarium Służby Więziennej i Kuratorskiej Służby Sądowej okręgu katowickiego

  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu stało się tematem przewodnim II Seminarium Służby Więziennej i Kuratorskiej Służby Sądowej okręgu katowickiego, w którym uczestniczył Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Częstochowie Jakub Jarosz.

  Czytajwięcejo:
 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 19 października 2017 roku

  Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 19 października 2017 r. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji. Koordynacją działań o charakterze lokalnym zajmują się właściwi koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiana siedziby II OZSS w Zawierciu

  Sąd Okręgowy w Częstochowie uprzejmie informuje, iż z dniem 2 października 2017 r. II Opiniodawczy Ośrodek Sądowych Specjalistów z siedzibą w Zawierciu zmienia swoją lokalizację: ul. Towarowa 30, 42-400 Zawiercie. W związku z powyższym, w dniach 2 - 4 październik 2017 r. możliwe będą utrudnienia w kontakcie z wyżej wymienioną placówką.

 • Zmiana godzin urzędowania

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że w dniach 14 i 16 sierpnia 2017 r. ulegają zmianie godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Częstochowie.

  Czytajwięcejo:
 • Opłata skarbowa - zmiana nr konta

  Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Miasta Częstochowy na Bank Handlowy w Warszawie S.A., z dniem 01.07.2017 r. uległ zmianie nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać płatności z tytułu opłaty skarbowej.
  Nowy nr konta: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 lub utworzone indywidualne konto do opłaty skarbowej o numerze 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.

  Czytajwięcejo:
 • "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości"

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że Pan Grzegorz Kozera Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie w uznaniu za zasługi w pracy kuratorskiej otrzymał w dniu 20 czerwca 2017 r. pamiątkowy brązowy medal Ministra Sprawiedliwości "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości".

 • Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich

  W dniu 9 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbył się środowiskowy etap Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich.

  Czytajwięcejo:
 • Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego

  Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP i Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 2 czerwca 2017 roku odbyła się w gmachu Senatu RP konferencja na temat „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”. Na konferencji obecni byli przedstawiciele szeregu zawodów zaufania publicznego, między innymi inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi, lekarze, a także zawodów prawniczych: radców prawnych, adwokatów, komorników.

  Czytajwięcejo:
 • Rzecznik Praw Dziecka powołał Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich

  W siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich, w którym uczestniczył Grzegorz Kozera- Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Częstochowie.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-11-04
Publikacja w dniu:
2011-11-04
Opis zmiany:
ogłoszenie