SSR del. Michał Nawrocki

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r.

Imię (imiona): 

Michał

Nazwisko:

Nawrocki

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie delegowana do Sądu Okręgowego w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

V Wydział Gospodarczy

Pełnione funkcje:

-

Reguły przydziału spraw:

orzeka w sprawach pierwszoinstancyjnych oraz odwoławczych 100%,  w tym rozpoznaje sprawy pierwszoinstancyjne na co najmniej jednej sesji w tygodniu i sprawy odwoławcze na co najmniej jednej sesji miesięcznie

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

-

Zasady zastępstw:

zastępuje w czynnościach sędziego wskazanego przez przewodniczącego wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

brak

Rejestr zmian dla: SSR del. Michał Nawrocki

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
0000-00-00
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia