SSO Jolanta Janas

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. oraz w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Imię (imiona): 

Jolanta

Nazwisko:

Janas

Stanowisko służbowe:

Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:

VI Wydział Cywilny Odwoławczy

Pełnione funkcje:

brak

Reguły przydziału spraw:

100 %; co najmniej 4 sesje w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

-

Zasady zastępstw:

zastępowanie nieobecnego sędziego zgodnie z wyznaczeniem przez Przewodniczącego

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

brak

Rejestr zmian dla: SSO Jolanta Janas