SSO Jacek Włodarczyk

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Imię (imiona): 

Jacek

Nazwisko:

Włodarczyk

Stanowisko służbowe:

Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:

I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego

Pełnione funkcje:

Wizytator

Reguły przydziału spraw:

  1. w miesiącu przeprowadzania czynności wizytacyjnych albo lustracyjnych (zgodnie z planem zadań nadzorczych Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie na 2017 rok) – 75 %
  2. w pozostałych miesiącach - 100% i co najmniej 4 sesje w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

       

Zasady zastępstw:

zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

  1. w I Wydziale Cywilnym – brak;
  2. w II Wydziale Karnym – zakończenie spraw karnych, w których od dnia 1 grudnia 2015r. doszło do otwarcia przewodu lub został wyznaczony termin pierwszej rozprawy głównej.

Rejestr zmian dla: SSO Jacek Włodarczyk

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-23
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia