SSO Elżbieta Kusiak

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Imię (imiona): 

Elżbieta

Nazwisko:

Kusiak

Stanowisko służbowe:

Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:

I Wydział Cywilny -  Sekcja do rozpoznawania spraw o rozwód i separację oraz spraw o ubezwłasnowolnienie

Pełnione funkcje:

Wizytator do spraw rodzinnych

Reguły przydziału spraw:

  1. w miesiącu przeprowadzania czynności wizytacyjnych albo lustracyjnych (zgodnie z planem zadań nadzorczych Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie na 2017 rok) – 75 %
  2. w pozostałych miesiącach – 100 %  i  co najmniej 8 sesji w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

       

Zasady zastępstw:

zastępuje nieobecnego sędziego zgodnie z wyznaczeniem z-cy Przewodniczącego Wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

brak

Rejestr zmian dla: SSO Elżbieta Kusiak

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-22
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia