SSO Adam Synakiewicz

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 ppkt f rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Imię (imiona): 

Adam

Nazwisko:

Synakiewicz

Stanowisko służbowe:

Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:

VII Wydział Karny Odwoławczy

Pełnione funkcje:

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie

Reguły przydziału spraw:

25% i co najmniej 2 sesje w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

pełni funkcję prezesa

Zasady zastępstw:

zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczący wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

brak

Rejestr zmian dla: SSO Adam Synakiewicz

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-22
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia