Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I1RC1374/17

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Dawida Sasieli - adres korespondencyjny: ul. Herbowa 7/24, 20-551 Lublin dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Sasieli s. Józefa i Zofii ur. 11 listopada 1966 roku w Bytomiu ostatnio zamieszkałego 42-100 Kłobuck ul. W. Sebyły 3 - celem reprezentowania praw pozwanego w sprawie z powództwa Danuty Sasieli przeciwko Grzegorzowi Sasieli o rozwód - sygn. akt I1RC1374/17.

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I1RC1374/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Sędzia Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia