Oddział Informatyczny

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Kierownik

Tomasz Michalak, pokój 131

34 36-84-465

34 36-84-467


Do zadań Oddziału Informatycznego należą w szczególności:

  1. Obsługa informatyczna Sądu Okręgowego w Częstochowie z uwzględnieniem potrzeb informatycznych komórek organizacyjnych sądu.
  2. Udział w opracowaniu i aktualizowaniu planu informatyzacji okręgu sądu oraz jego realizacja w Sądzie Okręgowym w Częstochowie i pomoc w jego realizacji w pozostałych jednostkach organizacyjnych w okręgu.
  3. Obsługuje serwery i sieci sądowe z zachowaniem bezpieczeństwa informacji i danych.
  4. Prowadzi bazy danych, obejmujące urządzenia, programy i sieci informatyczne, wykorzystywane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Sądu Okręgowego w Częstochowie.
  5. Bierze czynny udział w realizacji zakupów sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych dla potrzeb sądu i udziela pomocy w tym zakresie dla pozostałych jednostek organizacyjnych okręgu.

Rejestr zmian dla: Oddział Informatyczny