Oddział Administracyjny

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Kierownik

Izabela Piskorska, pokój 121

34 36-84-410

34 36-84-420


Do zadań Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:

 1. Sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego.
 2. Prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego i Wiceprezesów.
 3. Sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych własnych oraz ministerialnych półrocznych i rocznych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Przemysław Cichopek, pokój 128

34 36-84-426

34 36-84-420


Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Pliki do pobrania:

 1. Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Specjalista ds. obrotu zagranicznego (czytaj więcej)

Anna Bocianowska, pokój 122

34 36-84-425

34 36-84-420

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-30
Publikacja w dniu:
2017-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-21
Publikacja w dniu:
2017-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-21
Publikacja w dniu:
2017-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-21
Publikacja w dniu:
2017-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-21
Publikacja w dniu:
2017-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-13
Publikacja w dniu:
2017-02-14
Opis zmiany:
Zmiana treści ogoszenia (dodanie informacji dotyczących ABI)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-09-29
Publikacja w dniu:
2016-10-03
Opis zmiany:
zmiana na stanowisku kierownika Oddziału Administracyjnego