Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego

Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP i Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 2 czerwca 2017 roku odbyła się w gmachu Senatu RP konferencja na temat „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”. Na konferencji obecni byli przedstawiciele szeregu zawodów zaufania publicznego, między innymi inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi, lekarze, a także zawodów prawniczych: radców prawnych, adwokatów, komorników.

Środowisko zawodowych kuratorów sądowych reprezentowali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, w tym Grzegorz Kozera- Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym Częstochowie, a zarazem Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Grzegorz Kozera zabrał głos w trakcie prowadzonej dyskusji głos i w swoim wystąpieniu przedstawił specyfikę zawodu kuratora sądowego, podkreślając, że przynależność kuratorów sądowych do grona zawodów zaufania publicznego jest nie tylko wynikiem rozwiązań ustrojowych związanych z posiadaniem samorządu zawodowego czy sądownictwa dyscyplinarnego, ale przede wszystkim konsekwencją doniosłości i szczególnego znaczenia wykonywanych przez nich zadań, realizowanych dla dobra powszechnego.

Podkreślił, iż jednym z podstawowych zadań zrealizowanych przez naczelny organ samorządu zawodowego- Krajową Radę Kuratorów, było uchwalenie Kodeksu Etyki zawodowych kuratorów sądowych, który w zakresie postępowania kuratorów sądowych wobec podopiecznych i współpracowników oparty został o najbardziej elementarne wartości związane z poszanowaniem indywidualności i godności jednostki ludzkiej.

Wskazał, że kuratorzy sądowi są ważnym ogniwem w polityce bezpieczeństwa państwa poprzez wykonywanie orzeczeń sądów w odniesieniu do sprawców przestępstw, jak również podkreślił bardzo istotną rolę jaką odgrywają w zapewnieniu ochrony prawnej dziecka i rodziny. Przy tej okazji zasygnalizował także potrzebę dokonania kompleksowych uregulowań w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych, w tym usytuowaniu statusu kuratorów rodzinnych jako organu postępowania wykonawczego.

Stwierdził, że zdarzają się sytuacje, w których kuratorzy sądowi są przedstawiani przez media jako osoby potencjalnie odpowiedzialne za zaistniałe tragedie ludzkie, jednak są to przypadki incydentalne i przy uwzględnieniu, że każdego roku kuratorzy sądowi wykonują około 500 000 orzeczeń sądów i przeprowadzają około 500 000 wywiadów środowiskowych, może być dumny, iż reprezentuje tę właśnie grupę zawodową.

Galeria

Rejestr zmian dla: Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kurator Okręgowy
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-06-12
Publikacja w dniu:
2017-06-12
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia