Struktura ogranizacyjna

Struktura Organizacyjna Sądu Okręgowego w Częstochowie

 

Struktura organizacyjna Sądu Okręgowego w Częstochowie została ustalona Zarządzeniem Nr 7/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie schematu organizacyjnego Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Drukuj informację