Aktualności

 • Szanowni Państwo

  Sąd Okręgowy w Częstochowie informuje, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 z 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Częstochowie pism procesowych w formie elektronicznej.

  Czytajwięcejo: Szanowni Państwo
 • Wywiad z Prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie

  12 sierpnia weszły w życie przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jak komunikuje ministerstwo sprawiedliwości: podstawowym celem nowych regulacji jest usprawnienie działania sądów, aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki budziły zaufanie Polaków; nowe przepisy uniezależniają sędziów od nacisków przełożonych, przywracając bezstronność i prawdziwą niezawisłość.

  Czytajwięcejo: Wywiad z Prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie
 • Opłata skarbowa - zmiana nr konta

  Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Miasta Częstochowy na Bank Handlowy w Warszawie S.A., z dniem 01.07.2017 r. uległ zmianie nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać płatności z tytułu opłaty skarbowej.
  Nowy nr konta: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

  Czytajwięcejo: Opłata skarbowa - zmiana nr konta
 • "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości"

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że Pan Grzegorz Kozera Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie w uznaniu za zasługi w pracy kuratorskiej otrzymał w dniu 20 czerwca 2017 r. pamiątkowy brązowy medal Ministra Sprawiedliwości "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości".

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

 • Wydziały

  I Wydział Cywilny I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację oraz Spraw o Ubezwłasnowolnienie II Wydział Karny III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad wykonaniem...

  Czytajwięcejo: Wydziały
 • Oferty pracy

  Sąd Okręgowy w Częstochowie informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1241 ze zm.), nabór...

  Czytajwięcejo: Oferty pracy